Välkommen till Made by Maria Egnor

Vill du bli medlem i MWR?

Betala in medlemsavgiften på BG 5158-7194 OBS! vi har bytt från PG till BG och märk betalningen med namn, adress, födelseår och gärna mailadress. Räcker inte ditt bankmeddelande till? Märk med namn och skicka ett mail med resterande uppgifter till styrelse: styrelse(a)mwr.se

MWR:s medlemsavgifter för 2021

Vuxen 250 kr
Ungdom (ej fyllda 19år) 80 kr
Familj (två vuxna plus barn) 380 kr

Av medlemsavgiften går 100 kr till WRAS

MWR:s BG 5158-7194 OBS! vi har bytt från PG till BG